Aquest web utilitza galetes pròpies i de tercers per optimitzar i adaptar-se a la vostra navegació i preferències, entre altres tasques. Si continueu navegant entendrem que accepteu la nostra Política de privadesa. Més informació

Gremi de Tintorers i Bugaders de Barcelona

  • Cambiar a castellano
  • Switch to english

Accés als agremiats:

Actualitat

Retencions per maternitat

L' AEAT va publicar el 10 d'octubre de 2018, la sigüent Nota Informativa, i el mateix dia la va eliminar de la seva web

Prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat social

El 3 d'octubre de 2018 el Tribunal Suprem ha dictat la sentència 1462/2018, en la que fixa la sigüent doctrina legal:

“Les prestacions públiques per maternidad percebudes de la Seguretat Social estan exemptes del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques”.

L'aplicació d'aquesta doctrina pot donar lloc a diferents situacions:

1. Els contribuents que haguessin percebut aquestes prestacions en els anys 2014, 2015, 2016 y 2017 podran sol·licitar la rectificació de la declaració de IRPF en la que haguessin inclòs aquelles rendes.

Si les rendes foren percebudes en mes d'un any, hauran de sol·licitar la rectificació de la declaració de IRPF de cada any.

En els propers dies la AEAT habilitarà un formulari específic de sol·licitut, que facilitará i accelerarà la tramitació de la devolució procedent, en el que la persona perceptora de la prestació haurà indicar els anys en els que ha percebut la prestació i un número de compte bancari de la seva titularitat, on s'abonarà la devolució que procedeixi.

No caldrà adjuntar a la sol·licitut un certificat de la Seguretat Social acreditatiu de les prestacions per maternitat percebudes, doncs en cada cas la AEAT recabarà directament de la Seguritat Social tota la informació precisa per a la resolució del procedimient.

2. En el cas de sol·licituts de rectificació de declaracions que han estat desestimades amb anterioritat a la data de la sentencia:

Si el recurs encara es troba pendent de resolució, serà el corresponent òrgan revisor el que es pronuncii sobre l'aplicació al cas de la doctrina del Tribunal Suprem.

Si la resolució desestimatòria de la sol·licitut de rectificació de la declaració hagués adquirit fermesa, no serà susceptible de revisió en cap instància i no procedirà cap devolució.

3. En relació amb les prestacions públiques per maternidad percebudes durant aquest any 2018, a la propera campaña de renda la AEAT oferirà les dades fiscals incorporant les prestaciones com a rendes exemptes i les retencions soportades complenament deduïbles. Els contribuents només hauran de confeccionar i presentar les seves declaracions fent servir les dades fiscals que se'ls ofereixin.

Font: Agencia Tributaria

Enllaços | Avís legal